बारा चेंडूंचे कोडे!

सारख्याच वजनाचे, आकार, प्रकार इत्यादी सर्वच बाबतीत एकदम सारखे असे बारा चेंडू आहेत. त्यांपैकी फक्त एक वजनात थोडा हलका किंवा जड आहे. तो शोधून काढायचा आहे. मात्र याकरता एक साधा तराजू उपलब्ध आहे जो फक्त तीनदाच वापरायचा आहे. आणि या चेंडू व तराजूव्यतिरिक्त इतर कुठल्याही वस्तूंचा आधार घ्यायचा नाही आहे. तर हे कसे करता येईल?


ह्याचे उत्तर मला ८ जुलैपर्यंत व्यनिद्वारे पाठवावे.
बहुधा ८ चेंडूंचे कोडे  सोडविणारेच हे कोडे सोडवू शकतील.
इतरांनीही सोडविल्यास हरकत नाही.
८ जुलैला मी उत्तर लिहेन.