जून २००५

समस्यापूर्ती (४)

ह्यासोबत

मानावा भास्कर नमन ताराप ताराप गागा ।
मानावाभा, स्करनमनता, रापताराप, गागा ॥

ह्या मंदाक्रांता वृतात आणखी एक समस्यापूर्ती! बघा करून!!

मीच सुरुवात करतो, ती अशीः

आकाशाचे, क्षितिज जगती, पाहता हर्ष, वाटे ।
जाता तेथे, मग क्षितिज ते, आणखी दूर, जाते ॥
जाणा तैसे, क्षितिज जगती, एक आहे, सुखाचे ।
प्राप्तीसाठी, अथक श्रमता, दूरची दूर, जाते ॥

इथे समस्यापूर्ती साठी फक्त शेवटली अर्धी ओळ म्हणजे

'दूरची दूर, जाते'

एव्हढीच काय ती प्रत्येक कडव्यात यावी अशी अपेक्षा आहे. 

Post to Feed

सुंदर
आणखी दूर जाते
मानावाभा, स्करनमनता, र
दूरची दूर जाते ...
दूरची दूर जाते
वाहवा!
ययाती तुमचे स्वागत असो
सांगा पाहू...
:-) ॥ (-:
मृगजळ
स्वागत सगळ्यांचे !
वा छानच
वा
नरेन्द्र.. क्षितिजाची

Typing help hide