कॉफी करताना जायफळ पूड कधी घालायची?

हल्ली सर्वत्र, पाहावे तिथे सर्वेक्षण, मते मागविणे हा प्रकार बोकाळलेला आहे.   दूरदर्शनवर तर कुठलीही
वाहिनी पाहा एकच ऐकू येते...   आपले मत आम्हाला नक्की कळवा,   आमचा पत्ता आहे...   आम्हाला
एसेमेस करा इ.   इ.

म्हणून माझ्या पण मनात विचार आला जरा मनोगत वाचकांची पण मते विचारात घ्यावीत (अर्थात त्यांना
एसेमेस करण्याचा भुर्दंड न पाडता
).  

मुद्दा अगदी साधा सोपा आहे, कॉफी करताना जायफळ पुड कधी घालायची?  

आणि पर्याय आहेत १) पाणी उकळत असताना २) दुध टाकल्यावर ३) कॉफीचे भांडे विस्तवावरून खाली
उतरवल्यावर ४) जायफळाने झोप येते. सबब, जायफळ घालू नये.   ५) जायफळाऐवजी आले किसून
घालावे. ६) जायफळ पुड कॉफी भुकटीत मिसळून ठेवावी.   

मायबाप, रसिक, दर्दी व खवय्या वाचकांना विनम्र विनंती की त्यांनी आपली मते अवश्य कळवावीत.