एखादे ईमेल आयडी अकाऊंट बंद करायचे असल्यास ते करता येते का?

समजा आपण एखादे इमेल आयडी एखाद्या वेबसाईट वर उघडले (उदा: एबीसी१२३@याहू डॉट कॉम)
नंतर आपल्याला ते बंद करायचे आहे तर त्यासाठी काय करावे लागते?
(डिलीट अकाऊंड)
ते बंद करता येते का?
कृपया माहिती द्यावी.