उलटसुलट केले काळज़ाला ज़रासे

उलटसुलट केले काळज़ाला ज़रासे
परत डिवचले मी वादळाला ज़रासे


हसत अवस माझी काढते रोज़ खोडी
सतत लपवते ती चांदण्याला ज़रासे


चलबिचल कशाला होतसे पापण्यांची?
भिडव सरळ डोळे पावसाला ज़रासे


"सहज़ बघ विसरलो, लीलया, मी तुलाही!"
(अज़ुन फ़सवतो मी या मनाला ज़रासे)


विसर पडत जातो पांगणाऱ्या उन्हाचा
फ़िरुन मळभ येते आसऱ्याला ज़रासे