मे १२ २००५

मराठी शब्द हवे आहेत

ह्यासोबत

'प्रतिशब्द हवे आहेत' चा पुढचा भाग.
इंग्रजी, किंवा अन्य कुठल्याही भाषेतील शब्दांसाठी योग्य मराठी शब्द शोधण्यासाठी, शब्द नसले तर तयार करण्यासाठी हा धागा वापरावा. तसेच 'आत्ता जीभेवर होता' असे म्हणता म्हणता हरवलेला शब्द शोधायलाही वापरता येईल.
० प्रश्न विचारताना त्या शब्दाचा आपल्याला अपेक्षित असलेला अर्थ सांगावा; जमल्यास एखादे उदाहरण द्यावे.
० उत्तर देतानाही, शक्य झाल्यास शब्दाचा वाक्यात उपयोग करून द्यावा.

Post to Feed

दोन रेघा
आई शप्पथ !
फाईल
फाइल असा शब्द मराठीत र
फाईल-धारिणी
फाईल
धारीणी...
सिग्नल
संचिका, कोषिका ...
संकेत स्थळ
हा घ्या दुवा!
दुवा.
फाईल
क्रियापद आणि नाम..
ऑफिसातल्या फायलीला धा
...ईलवेडा
अजुन काही ...
टेबल टेनिस
आमेन ला काहि शब्द आहे क
अनुमोदन.
मूड
मानस?
भाषंतर/रूपांतर
मनस्थिती आणि मनोदय
मनस्थिती.
धन्यवाद
क्वीझीन
खाद्यजीवन
पाककृती...
खाद्यसंस्कृती....
जरुरी नाही
खाद्यसंस्कृती..
क्युज़ीन
ऑपरेशन्स आणि सप्लाय चे
उत्पादन
फ़ोर परफ़ोर्मन्स डिमेन्
जुनेच शब्द
समानार्थी ?
वाद?
उत्पादकता
बरोबर
क्वालिटी कंट्रोल
क्वालिटी कंट्रोल = गुण
गुणवत्ता
दर्जा नियंत्रण....
दर्जा हमी
नियंत्रण
नुमेरिक
न्यूमरिक = आकडी, सांख्य
'डीजीटल', 'ऑनलाईन', ह्या श
वरदा,न्युमरिक = अंकीय
'ऑनलाइन' साठी 'संपर्करत'
काही तांत्रिक शब्दांब
Quantity
जालसंजीवित ...
कॅड, कॅम, मॅन्युअल
नियम-पुस्तक
मित्र.
क्वांटिटी = परिमाण
नरेंद्र, मला वाटते, पर
राशी, गण आणि गुण
महेश.
संक्षिप्त चक्ती
माहिती चकती
माहिती चक्ती
चकती
सुभाषजी धन्यवाद
वॉर्मअप
उत्तराचा प्रयास..
वॉर्म अप
शब्दशः
प्लॅस्टिक..
प्लॅस्टिकची पिशवी
प्लॅस्टिक
प्लॅस्टिक..
प्लॅस्टीकची पिशवी
यु.एस.ए.
गणराज्य
विशेषनाम...
बँकॉक
तसं नव्हे....
भोमेकाका
सिगारेट
विदेशी विडी....
सिगारेट
नवा लेख सुरू करा

Typing help hide