जानेवारी २९ २००६

या शब्दाचा अर्थ काय ?-३

ह्यासोबत
"साठमारी" या शब्दाचा नक्की अर्थ काय?

Post to Feed

साठमारी=
चित्र सुरेख आहे!
चित्राचा दुवा.
किंचित मतभेद...
साठमारी
माझा वापर चुकला की मग!
साठेबाजी नको
साठमारी
सहमत
शाहू मैदान
हत्तींची साठमारी
??
षष्ठी करणे
हजामत!
धन्यवाद !
कुणी 'डोंबल' या शब्दाचा नक्की अर्थ सांगेल का?
डोंबल
गुंडी
एक अंदाज
गुंडी
गुंडी
गुंडा-गुंडी-
ह्या शब्दाचा अर्थ कळू शकेल काय?
धश्चोट(धष्चोट नाही)
कोलेस्टेरॉल = ? प्लाझ्मा = ?
प्लाझ्मा
प्लाझमा
प्लाविका शब्द योग्य वाटतो!
प्लाझमा
प्लाविका, आयनायु, प्लाकल-छे छे--
दूरक्षेत्र चा अर्थ काय?
दूरक्षेत्र याला पर्यायी शब्द
अंकित, दूरक्षेत्र-
दूरक्षेत्र
ग्राफिक्सचं काय?
ग्राफिक्स = चित्रांकन, ऍनिमेशन = सचेतन चित्रफित !
झारीतले शुक्राचार्य?
झारीतले शुक्राचार्य
'झारीतला शुक्राचार्य' चा अर्थ
सुषुप्ति
सुषुप्ती
साठमारी
आयॉन आणि रॅडिकल्स ह्यांना प्रतिशब्द हवे आहेत. तातडीने.
डोम्बल
छन्न चा अर्थ काय?
झाकलेले
बरोबर
सगळंच मुसळ केरात
सगळंच मुसळ केरात... अर्थ..
धन्यवाद
सगळंच मुसळ केरात म्हणजे..
समजले/पटले नाही.
उंदराला मांजर साक्ष !!
व्यनि
व्यनि म्हणजे
रेवा - शब्दार्थ
वाळू
नीळ
रवा आणि रेवा
शक्य आहे.
रेवा राग इथे पाहा
धन्यवाद
पृथ्वी
धन्यवाद
पृथ्वी
मनूची मुलगी/मुलगा इल/इला
व्युत्पत्ती
शब्द अगोदर की रेषा?
इला
कासंडी आणि जरत्कारू!
कासंडी आणि जरत्कारू
जरत्कारु
जरत्कारू
धन्यवाद!
शब्दार्थ
नातिचरामी चा अर्थ काय?
उल्लंघन करणार नाही
धन्यवाद
प्रथम पुरुषी..
चरामि चरावः चराम:
मुद्राराक्षस?
धन्यवाद
चिकटवणे की चिटकवणे?
चिकटवणे
नवा लेख सुरू करा

Typing help hide