डिसेंबर २५ २००५

मराठी शब्द हवे आहेत-६

ह्यासोबत

मराठी शब्द हवे आहेत -५ वरून पुढे चालू..........

इंग्रजी, किंवा अन्य कुठल्याही भाषेतील शब्दांसाठी योग्य मराठी शब्द शोधण्यासाठी, शब्द नसले तर तयार करण्यासाठी हा धागा वापरावा. तसेच 'आत्ता जीभेवर होता' असे म्हणता म्हणता हरवलेला शब्द शोधायलाही वापरता येईल.
० प्रश्न विचारताना त्या शब्दाचा आपल्याला अपेक्षित असलेला अर्थ सांगावा; जमल्यास एखादे उदाहरण द्यावे.
० उत्तर देतानाही, शक्य झाल्यास शब्दाचा वाक्यात उपयोग करून द्यावा.

Post to Feed

हायपरबोला
अपास्त
धन्यवाद
प्रॉपेल
हिंदी व संस्कृत
अजेंडा
पर्याय
अजेंडा
कार्यसूची
मुद्दा
नाही
कार्यक्रमाची रूपरेषा
पुन्हा अजेंडा...
डाव?
कावा
अजेन्डा - कार्यसूची चा
अजेंडा
अजेंडा
मराठी शब्द हवे आहेत.
वालुकाश्म
कन्सॉलिडशन
वळणे
मराठी शब्द हवे आहेत
खंदक
काही शक्यता
चर
संगठन
कधि कधि वात्त कि कुथेतरि दूर निघुन जाव
धन्यवाद
कॉजवे
धन्यवाद
काजवाट
आवडला.
कारण
उद्देश
सुरेख शब्द
काजवाटेऐवजी काजमार्ग
मोनोलॉग
आत्मसंवाद, स्वसंवाद
धन्यवाद
स्वगत, स्वगत, स्वगत
चपखल मराठी शब्द हवेत
प्रतिशब्द
सो कॉल्ड
तथाकथित
तथाकथित
लूपहोल
बहुधा नसावीत
विज्ञान शाखा
अडिओ व विडिओ
प्रिंटर फ्रेन्डली वर्जन
छपाईयोग्य आवृत्ती
थेट
छान !
प्रतिशब्द हवे
अपरूप, तडा आणि रेटा
नवीन
भूस्खलन, हिमप्रपात
धन्यवाद
अपरूप
अवरूपता
समस्थानिक
मराठी शब्द हवा
गवताळ प्रदेश?
समशीतोष्ण कटिबंधातील गवताळ प्रदेश
हम्म!
नवा लेख सुरू करा

Typing help hide