जुलै २९ २००५

मराठी शब्दकोष - शास्त्रीय

ह्यासोबत
मराठी प्रतिशब्दांवर बऱ्याच चर्चा रंगलेल्या पाहून, ज्या संज्ञासाठी मराठी प्रतिशब्द उपलब्ध आहेत (प्रकाशित शब्दकोषाच्या स्वरूपात) त्यातील सहज लक्षात न येणाऱ्या संज्ञा विषयवार देण्याचा हा प्रयत्न..

Post to Feed

भौतिक-१:सर्क्युलर मोशन
भौतिक-१:सर्क्युलर मोशन
वीज
भर
भौतिक-२: गुरुत्वाकर्षण
उगम/अर्थ..
भौतिक-३:रोटेशनल मोशन
संहती
संहित..
भौतिक-४:ऑसिलेशन्स
भौतिक-५:इलॅस्टिसिटी
सरस्वती
सविस्तर पत्ता
पत्ता
मराठी विक्षनरी पहा
चाऊस डिक्शनरी आनलाईन आहे का?

Typing help hide