जुलै ११ २००५

या शब्दाचा अर्थ काय?

ह्यासोबत

मराठीतल्या न समजणाऱ्या शब्दांचा अर्थ विचारण्यासाठी हा धागा वापरावा.

  • अडलेला शब्द विचारताना शक्य झाल्यास शब्दाचा संदर्भ द्यावा.
  • उत्तर देतानाही शक्यतो वाक्यात उपयोग करून द्यावा.
  • उत्तराचा संदर्भ देता आल्यास उत्तम.

Post to Feed

सव्य
जानवे
धन्यवाद
सव्य
सुंदर
साव्यासाची
शब्दखेळ
छान
वा!
जानवे..
धन्यवाद
गीर्वाणलघुकोश
गीर्वाणलघुकोश
माहिती..
?
बाष्प गद्गदित
रडू कोसळ्यापूर्वी
म्हणजे
चोंबडेपणा म्हणजे काय
अर्थ
द्राविडी प्राणायाम
द्राविडी प्राणायाम...
निज
निज चे सुभाषित
निज म्हणजे स्वतःचा ची
क्रियापद...
धन्यवाद
संबंध नाहीच
निज म्हणजे मूळ?
ह्म्म
निज - ३ व ४
निज
निज
निज आणि नीज फरक
मान्य आहे
कृतांत
कृतान्त म्हणजे यम
धन्यवाद
कृतांत आणि कृतान्त
यम, विनाशक, कृत + अंत
केल्याने...
देश अटन
केल्याने देशाटन
उत्तरार्ध
देशाटन
संचित
भाऊसाहेबांची बखर
संचित व अभिष्ट
अभिराम
अभिराम
अभिराम
दांड्र
दंडार (?)
अंतरिम
अंतरिम..
हो
आम्ही
म्हणजे
बहुवचन
चुकून....
अपेशी
मोरया
चिंचवडचा मोरया गोसावी?
मोरया
मयूरेश्वर
धन्यवाद
धन्यवाद
शब्दप्रयोग
निरीक्षण
बोलाफुलाला गाठ
देवाशी गाठ
सहमत
तिळपापड होणे
पापड मोडणे
वाळवणे
सतर्क!
जी
तसाच
धाब्यावर
तज्ज्ञ/तज्ञ
नवा लेख सुरू करा

Typing help hide