जून १५ २००५

मराठी शब्द हवे आहेत - २

ह्यासोबत
इंग्रजी, किंवा अन्य कुठल्याही भाषेतील शब्दांसाठी योग्य मराठी शब्द शोधण्यासाठी, शब्द नसले तर तयार करण्यासाठी हा धागा वापरावा. तसेच 'आत्ता जीभेवर होता' असे म्हणता म्हणता हरवलेला शब्द शोधायलाही वापरता येईल.
० प्रश्न विचारताना त्या शब्दाचा आपल्याला अपेक्षित असलेला अर्थ सांगावा; जमल्यास एखादे उदाहरण द्यावे.
० उत्तर देतानाही, शक्य झाल्यास शब्दाचा वाक्यात उपयोग करून द्यावा.

Post to Feed

बँक
बँकला समजा अमुक अमुक श
ब्यांक ??
अधिकोष
मुळात बँक शब्दाचा संबं
कोषागार.
उपयुक्त
बँक
दिशा चुकतेय
अमिबाजी
ब्लड बँक ?
लेन
मार्गिका
हायवे लेन का?
हो
बँक = पतपेढीच!
व्यर्थ खटाटोप....
लेन = छन्नमार्ग !
लेन = गल्ली (किंवा बोळ अ
मार्गिका क्षेत्र
मार्गिका
न ला न, त ला र नव्हे!
माफ करा
एटीएम
साक्षीजी चुकताय
पैशालय
+ आलय
+ आलय
बँक = धनागार
उत्प्रेरक, रागाऊ नका!
माझ्या मूलीने एटीम चे
खुपच छान.
फ़ारच छान
मदर बोर्ड
मातृफ़लक
Save, Server आणि web-space
सेव्ह = जतन करणे सर्व्ह
प्रतिशब्द?
धरण
होमिनीड
वितरक(संगणक)
सेवक
मराठी विसरलो बहुधा :-(
: =
ः=
विराम
"----"ही काय आहेत
अवतरण
"--"
रफार आणि अर्धा र
वा!
शब्दासाठी शब्द तयार कर
रफार
दऱ्या आणि दर्या
लावण्याची आणि लावण्या
सूर्याने व सुऱ्याने
धनसनचिता
काँट्रिब्यूशन ?
योगदान, वाटा
आहा!
लज्जित
खरोखर लज्जित !
विनोदबुद्धी
गाडीचे "इजींन"
"इंजिन"
Priority
अग्रक्रम.
प्रतिशब्द (बहुतेक बरोब
रिलेव्हंट?
रिलेव्हन्स
सुसंगत.
मशीन = यंत्र.. इजींन = ?
मलाही तसेच वाटले होते,
इंजिनाची व्याख्या
जनित्र...
जनित्र
मराठीमध्ये..
अर्थ/संदर्भ काय?
आपण योग्य तेच केलेत.
देवनागरीत लेखन
प्लेजर प्रिन्सिपल
संदर्भ
नवा लेख सुरू करा

Typing help hide