जुलै २० २००५

मराठी शब्द हवे आहेत - ३

ह्यासोबत
इंग्रजी, किंवा अन्य कुठल्याही भाषेतील शब्दांसाठी योग्य मराठी शब्द शोधण्यासाठी, शब्द नसले तर तयार करण्यासाठी हा धागा वापरावा. तसेच 'आत्ता जीभेवर होता' असे म्हणता म्हणता हरवलेला शब्द शोधायलाही वापरता येईल.
० प्रश्न विचारताना त्या शब्दाचा आपल्याला अपेक्षित असलेला अर्थ सांगावा; जमल्यास एखादे उदाहरण द्यावे.
० उत्तर देतानाही, शक्य झाल्यास शब्दाचा वाक्यात उपयोग करून द्यावा.

Post to Feed

न्युटनचा तिसरा नियमः श
हा घ्या दुसरा नियम
माफ करा! दुसरा नियम?
बहुतेक हा असावा
न्यूटनचे दोन दुसरे
अर्धे गुण?
प्रवेग
हममम!
तोटी असलेल्या
तोटी असलेल्या...
बरोबर!
प्लेजर प्रिन्सिपल
सुखासीनता
अधिक चपखल प्रतिशब्द!
सुखासिनता/सुखासीनता
सी
चंगळवाद हा अलीकडे
अगदी हाच
संगणकाच्या विविध अंगा
सगळ्याच शब्दांना
अट्टाहास नको.
अट्टाहास
हा हा
स्थालपिष्ट
ऍप्रॉक्झिमेशन, रॅशनल
शब्द.
ऍप्रॉक्झिमेशन=सुमार
स्कॅव्हन्जिंग
बोनमॅरो = अस्थिमज्जा
काश
ऐ काश!
काश वाक्यातून
उसासा विसरला!
अरेरे
बेस स्टेशन
मुख्य
डिफॉल्ट
अंगभूत
डिफॉल्ट प्रतिशब्द
पॅटर्न
आकृतीबंध
ढब/आकृतिबंध
अल्ट्रासॉनिक आणि सुपर
शब्दाला शब्द
अल्ट्रा
ग्लोरी
ग्लोरीसाठी
धन्यवाद
थिओक्रसि
रामराज्य/धर्मराज्य
अनादर्श धर्मराज्य??
क्रॅम्प.
वांब येणे
अगदी बरोबर.
वाक येणे...
बाशिंग.
माझ्या मते
गुडघ्याला नाही!
बाशिंग
बाशिंगबळ
मायक्रोसॉफ्ट
:)
गांभिर्य
बरोबर
बरोबर!
सबटायटल्स
सबटायटल्स
आयडेंटिटी
ओळख
किस्स..
पप्पी
दात पुढे असणं!
किस बाई किस .
टेलेग्रफ
ग्रूमिंग, इंटरॅक्शन
इंटरॅक्शन मराठी
ग्रूमिंग
ग्रूमिंग इंटरॅक्शन
ग्रूमिंगचे दोन अर्थ
संवाद, आराधन.
इंटरॅक्शन
शर्टचे बटन
गुंडी
नवा लेख सुरू करा

Typing help hide