नोव्हेंबर २१ २००५

मराठी शब्द हवे आहेत - ५

ह्यासोबत

मराठी शब्द हवे आहेत -३ वरून पुढे चालू..........

इंग्रजी, किंवा अन्य कुठल्याही भाषेतील शब्दांसाठी योग्य मराठी शब्द शोधण्यासाठी, शब्द नसले तर तयार करण्यासाठी हा धागा वापरावा. तसेच 'आत्ता जीभेवर होता' असे म्हणता म्हणता हरवलेला शब्द शोधायलाही वापरता येईल.
० प्रश्न विचारताना त्या शब्दाचा आपल्याला अपेक्षित असलेला अर्थ सांगावा; जमल्यास एखादे उदाहरण द्यावे.
० उत्तर देतानाही, शक्य झाल्यास शब्दाचा वाक्यात उपयोग करून द्यावा.

Post to Feed

कृपया
माझ्या सूचना
माझ्या सुचवणी
धन्यवाद - आणखी
खरे
विप्रभारणच..
त्याचे धन्यवाद
शब्दकोश संदर्भ
लेखमालेसाठी शुभेच्छा!
कडकडाट
अमान्य
फ्रि विल
मुक्त निवड
पोलरायझेशन
ध्रुवण
धन्यवाद
हेच शीर्षक-प्रशासकांन
पायलट, इन्शुलेशन
विद्युत-रोधन
रोधित
प्रिफ़िक्स
आणखीही हवे आहेत!
प्रयत्न!
इतर
सारणी
टेबल/चार्ट
वर्कबुक ,वर्कशीट .
धन्यवाद!
मला हे हवे आहेत
हे चालतील का ?
थोडा बदल
स्वेटर,बीम
तुळई
स्वेदक
स्वेदक?
घाम आणणारा
मफलर
कोणता मफलर?
ध्वनीशोषक
ध्वनी-रोधकही चालेल
चिअर्स
चिअर्स.
थोडा मोठा आहे ...
हे घे !
त्र्यानंद
नसती उठाठेव ???
वडबापू
व/ल???
व/ल
व/ल...
वडबापू ... झक्कास आहे
ब्लॉग?
ब्लॉग म्हणजेच...
जाळेनोंद/वेबखर
प्रिव्हिलेज
प्रिव्हिलेज.
पटले नाही...
विशेषाधिकार!
आणखि काही
सुचवा
काही पर्याय
अर्दिंग
समोर.
अर्थिंग...
जेटलॅग.
हवाई शीण
इन्ड्युस
प्रेरण
इंड्यूस = उद्युक्त करण
वायरलेस लॅन?
बिनतारी जाळे
प्रिव्हिलेज - मोकळीक
मोकळीक...
मुभा
सवलत...
कॉम्प्लेक्स
अहंगंड?
अनॉमली
विसंगती
असंगत
ठीक वाटते.
प्रतिशब्द?
सहमत
नवा लेख सुरू करा

Typing help hide