ज्योतिषशास्त्र - संतति योग भाग -१

पंचम स्थान भाग -१ (संतति योग) : पारंपारिक पद्धत : 

पंचम स्थानावर मुख्यत्वे  संतति / उपासना /कला/ क्रीडा(खेळ) / investment इ . गोष्टी बघतात . त्यापेकी ह्या लेखात आपण फक्त संतति विषयाचाच  विचार करू . 

संतति योग आहे का ? असेल तर केव्हा ? इ.  सर्व गोष्टींचा विचार ह्या स्थानावरून करतात . 

संतति  संबंधी विचार करताना पंचम स्थान , पंचमेश ( पंचम स्थानाचा अधिपती ) तसेच संतति  चा कारक ग्रह म्हणून 'गुरु' तसेच पंचमावर व पंचमेशावर दृष्टी असणारे ग्रह ह्या सर्वांचा विचार करायला हवा . 

पंचमात पापग्रह असणे ( पंचमातील शनि बर्याच वेळेस मुल होण्याच्या दृष्टीने विलंब लावतो )तसेच पंचमेश बिघडलेला असणे म्हणजे 

पंचमेश शत्रू राशीत असणे , त्याचा कोणत्याही एक किंवा त्याहून अधिक ग्रहाशी कुयोग असणे  . पंचमेश अष्टमाच्या युतीत असणे ,पंचमेश वक्री असणे  इ. 

गुरु हा संतति चा कारक ग्रह जर पत्रिकेत नीच राशीत पापग्रहाच्या कुयोगात असेल किंवा वक्री असेल तसेच गुरु पाप ग्रहाच्या युतीत असेल तर संतती सुखाच्या दृष्टीने चांगले नाही . गुरु- राहू युती सुद्धा संतति सुखाच्या दृष्टीने वाईटच असते . 

तसेच पत्रिकेतील महादशेचा पण विचार करणे क्रमप्राप्त आहे . जर महादशा संतति होण्याच्या दृष्टीने supporting नसतील तर मग योग्य महादशा येई पर्यंत वाट बघणे आपल्या हातात असते . 

हा विषय खूप मोठा आहे परंतु पंचम स्थानासाबंधी माहिती थोडक्यात देण्याचा हा प्रयास आहे .

माझ्या मते महादशांचा विचार कृष्णमुर्ती पद्धतीप्रमाणे चांगला करता येतो . तसेच कृष्णमुर्ती पद्धती मध्ये कशाप्रकारे संतति चा विचार केला जातो ते पुढील भागात 

देण्याचा प्रयत्न करते . 


ज्योतीशाशास्त्रा विषयी अजून लेख तुम्ही माझ्या ब्लोग

anaghabhade.blogspot.com  वर  जाऊन वाचू शकता . तुमच्या प्रतिसादांचे व सूचनांचे स्वागत आहे .


अनघा भदे