जुलै २००६

हे शब्द असे लिहा (सो - स्वी)

ह्यासोबत

स्थानमाहात्म्य
स्फुरण
स्वयंसिद्ध
सोयरीक
स्थानांतरण
स्फुलिंग (?)
स्वयंसेवक
सोलीव
स्थानापन्न
स्फूर्तिदायक
स्वरबद्ध
सोशीक
स्थानिक
स्फूर्ती (र्ति)
स्वराज्य
सोहळा
स्थानीय
स्फोटक
स्वरूप
सौख्य
स्थापत्यशास्त्र
स्मरणी
स्वर्गीय
सौंदर्य
स्थपित
स्मरणिका
स्वल्पविराम
सौदामिनी
स्थायिक
स्मारक
स्वस्ताई
सौभाग्यवती
स्थायी
स्मितहास्य
स्वस्तिक
सौरऊर्जा
स्थितप्रज्ञ
स्मृतिचिन्ह
स्वातंत्र्य
सौरवर्ष
स्थितिस्थापक
स्मृतिभ्रंश
स्वातंत्र्य-सैनिक
सौष्ठव
स्थितिप्रिय
स्मृतिशेष
स्वाती
सौहार्द
स्थिती (ति)
स्मृती (ति)
स्वादिष्ट
स्कूल
स्थिर
स्रष्टा
स्वादुपिंड
स्क्रू
स्थिरप्रवृत्ती (त्ति)
स्राव
स्वाधीन
स्टूल
स्थिरस्थावर
स्रोत
स्वाध्याय
स्टेशनरी
स्थूल
स्वकष्टार्जित
स्वानुभव
स्टोव्ह
स्थैर्य
स्वकीय
स्वानुभूती (ति)
स्तब्ध
स्नातक
स्वच्छंदी
स्वाभाविक
स्तंभलेखन
स्नायू (यु)
स्वतःसिद्ध
स्वाभिमानी
स्तंभित
स्निग्ध
स्वतंत्र
स्वामित्व
स्तिमित
स्नुषा
स्वत्व
स्वामिनी
स्तुतिप्रिय
स्नेहांकित
स्वदस्तूर
स्वामी
स्तुती (ति)
स्नेही
स्वदेशी
स्वायत्तता
स्तुत्य
स्पर्धक
स्वप्नसृष्टी (ष्टि)
स्वारस्य
स्तूप
स्पर्श
स्वप्नाळू
स्वारी
स्तोत्र
स्पष्टवक्ता
स्वयंचलित
स्वार्थत्याग
स्तोम
स्पष्टीकरण
स्वयंनिर्णय
स्वार्थपरायण
स्त्री
स्पृश्य
स्वयंपाकी
स्वार्थी
स्थगित
स्पृहणीय
स्वैपाकी
स्वास्थ्य
स्थंडिल
स्पृहा
स्वयंपूर्ण
स्वाक्षरी
स्थलांतर
स्प्रिंग
स्वयंभू
स्वीकार
स्थानबद्ध
स्फटिक
स्वयंवर
स्वीकारार्ह
स्थानभ्रष्ट
स्फुट
स्वयंशासन
स्वीकृत

Post to Feed
Typing help hide