गण गण गणात बोते

हे म्हणे कुठलेसे महाराज सतत म्हणत असत.

याचा अर्थ काय?

तसे बघीतले तर बरेच मनोरुग्ण अशी अर्थहीन बडबड करत असतात.

ते सगळेच महाराज की काय?

बेडोल शरीराचे, अर्धनग्न अवस्थेतले, गान्जाची चिलीम फुन्कणारे असे लोक अवतारी पुरुष कसे असू शकतात?