या शब्दाचा अर्थ काय? -४

चिकटणे, चिकटवणे बरोबर कारण: चिकचिक, चिकट, चिकटवण, चिकटी, चिकटा, चिकण, चिकणा, चिकणी, चिकणमाती, चिकणसुपारी, चिकाटी, चिक्की इत्यादी शब्दांमध्ये चिकट हा मूळ अर्थ आहे आणि चि नंतर क येतो ट नाही.  म्हणून चिटकणे/चिटकवणे बरोबर नाही.

तसेच नरसाळे, नसराळे नाही.